EU-val 2024
bakgrund
Vet du vad du ska rösta på?

Är du osäker på vad du ska rösta på i EU-valet? Känner du att du inte har koll på vad partierna vill eller vilka frågor de tycker är viktiga? Ingen fara, gör vår EU-valskompass!

Vi hjälper dig att hitta rätt parti!

Valkompassen har samlat in information om hur Sveriges 10 största partier och deras toppkandidater ställer sig i EU-politiken. Genom att svara på frågorna i valkompassen, kan du se vilka partier och kandidater du matchar med – och vilka som du står långt ifrån!

Vad handlar EU-valet om?

Sverige blev medlem i EU efter en mycket jämn folkomröstning 1994. Sedan dess har EU-val ägt rum vart femte år. Då beslutar svenska folket om vilka politiker som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Valet är till för alla, oavsett om man tycker att EU är en bra eller dålig idé!

Tre snabba fakta om EU-valet!

  • Alla svenska medborgare över 18 år har rösträtt
  • Valet äger rum den 9 juni
  • Du kan förtidsrösta från den 22 maj
Tipsa en vän om att göra kompassen!
Valkompass.eu är ett initiativ för att höja valdeltagandet i EU-valet och stärka kunskapen om vad de olika partierna står för.
Copyright Valkompass.eu 2024